Bine ati venit!

 

Din 1880, anul înfiinţării, scoala a functionat in diverse localuri, cel actual fiind construit intre anii 1974-1976. Ca majoritatea şcolilor din România, aceasta are săli de clasă şi laboratoare spaţioase, ducând, însă, lipsă de spaţii necesare amenajării unor expoziţii, spectacole, sală de sport. Există alimentare cu apă, toalete moderne în incinta școlii, încălzire centrală, fiind create toate condițiile pentru ca atât elevii, cât și cadrele didactice, să se simtă confortabil și să participe cu plăcere la activitatea de învățare.

Cei 132 de elevi ai şcolii – 59 in învăţământul primar, 73 la gimnaziu – sunt organizaţi în 8 clase: 4 învăţământul primar şi 4 învăţământul gimnazial.

Grădinița Ghindeni are 2 grupe, mică și mare, avînd înscriși 35 de copii.

Creatoare şi continuatoare a unor valoroase tradiţii şcolare, cunoscute şi apreciate pentru munca entuziastă a multor învăţători şi profesori, precum şi a generaţiilor de elevi, dintre care mulţi şi-au afirmat pregătirea şi personalitatea în cele mai diverse domenii, Şcoala Gimnazială Ghindeni a dobândit un binemeritat prestigiu in comunitate, dar și la nivel județean.

În perioada de tranziţie parcursă după anul 1989, dascălii şcolii s-au implicat în promovarea reformei învăţământului românesc și a politicii Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale, la toate disciplinele de învăţământ.

În anii 2011 și 2014, Scoala Ghindeni a primit titlul de ȘCOALĂ EUROPEANĂ.

 

 

           MISIUNEA ȘCOLII

 

Școala Gimnazială Ghindeni vizează promovarea unei învățări de calitate, prin identificarea și dezvoltarea aptitudinilor fiecărui elev, în vederea educării în spiritul muncii și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice și prin însușiriea valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Se urmărește crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice, prin aplicarea politicilor educaţionale ale Uniunii Europene, prin formarea continuă atât în țară, cât și în străinătate, încurajând iniţiativa personală şi cooperarea, în scopul creării unei culturi a școlii care să favorizeze învățarea.

Nu în ultimul rând, Şcoala Gimnazială Ghindeni îşi propune implicarea activă a părinţilor și a comunității locale în viaţa şcolii, pentru a-și defini rolul de partener în viața socială și culturală a comunității.

 

          VIZIUNEA ȘCOLII

 

Școala Gimnazială Ghindeni va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în  educaţie, iar profesorii vor oferi tuturor ştiinţa de a reuşi.