INSPECTORATUL  ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  GHINDENI

Strada Pricipală Nr. 77; Tel/Fax: 0251455755

Email: scoala_ghindeni@yahoo.com

 

NR.295/10.05.2016

 

 

 

PERSONALUL  ANGAJAT  LA SCOALA GIMNAZIALA GHINDENI

IN ANUL SCOLAR 2017-2018

Nr.

Crt.

Nume și prenume Funcția Consiliere și orientare
1 NEGRU SIMONA  Director

Profesor Fizică

2 COSTACHE  GABRIELA Învățător clasa a IV-a
3 FIRESCU  DANIELA Învățător clasa pregătitoare+ clasa I
4 FLORESCU  IRINA Învățător clasa a II-a
5 TUICĂ  CRISTINA Învățător clasa a III-a
6 DAN  EUGEN Profesor Limba Română clasa a VI-a
7 FIROIU  AURA Profesor Limba Engleza+Religie clasa a V-a+clasa a VII-a
8 GHIRĂ  CAMELIA Profesor Limba Franceză+Istorie
9 LUCA  DANA Profesor Matematică+Informatică clasa a VIII-a
10 BOȘTINĂ  ADRIAN Profesor Educație Fizică și Sport
11 NIȚĂ  GABRIEL MATEI Profesor Educație Fizică și Sport
12 ABDELALI  ROMELIA Educatoare Grupa mare
13 SOARE ȘTEFANA Educatoare Grupa mică

 

14 RADU CRISTINA Profesor Geografie
15 MARTIE  DIANA Profesor Biologie
16 MITĂ  IRINA-MIHAELA Profesor Chimie
17 AVRAM  RODICA Profesor Educație Tehnologică
18 TĂNASE  DANIEL Administrator financiar
19 SCORNEA  FLORENTINA Secretar
20 CONSTANTIN  CORNICA Îngrijitor curățenie
21 NEGRILĂ  LIDIA Îngrijitor curățenie

 

 

DIRECTOR,                                                                                                   SECRETRAR,

PROF. NEGRU SIMONA-NORA                                             MITRACHE   FLORENTINA