COMPETITIA NATIONALA “SCOALA EUROPEANA” – editia 2014

În data de 20 mai 2014, a avut loc decernarea certificatelor “ŞCOALĂ EUROPEANĂ”, competiție națională adresată unităților de învățământ, desfășurată anul acesta sub patronajul Parlamentului European, ajunsă la a XI-a ediție. S-a dorit ca evenimentul să fie găzduit la Palatul Victoria pentru că “nicio țară nu poate să existe sau să aibă viitor dacă nu investește în Educație și în Sănătate”, după cum a afirmat domnul prim-ministru Victor Ponta.

Performanțele și lucrurile extraordinare pe care le realizează mulți dintre cei mai puțin mediatizați care au succes în educație au fost apreciate la adevarata lor valoare și recompensate atât moral cât și financiar. În acest an s-au înscris în competiție 117 unități de învățământ din 35 de județe și din București, 65 de școli reușind să obțină certificatul “Școală Europeană”. Școlile declarate câștigătoare în competiție primesc o diplomă și o plachetă, precum și un premiu de 5.000 de lei, sumă care va fi utilizată pentru dotare. Certificarea școlilor cu titlul Școala Europeană le conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac școlile pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi proiecte, ceea ce conduce în mod direct la îmbunătățirea managementului școlar și dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

Acest certificat rămâne valabil pentru o perioadă de trei ani, după care școala trebuie să se reînscrie în competiție dacă dorește să candideze pentru a-și reconfirma titlul obținut. Pentru reconfirmarea titlului, ca și pentru obținerea pentru prima oară a titlului, școala trebuie să dezvolte proiecte de parteneriat cu școli din Uniunea Europeană iar managementul școlii reflectat în documentele manageriale trebuie să fie coerent și performant, centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educației. La evenimentul desfășurat la Palatul Victoria au participat, alături de reprezentanții școlilor premiate, de elevi și profesori, prim-ministrul României, Victor Ponta, ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, Ecaterina Andronescu, președinta Comisiei de învățământ din Senat, Angel Tîlvăr, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, Angela Filote, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, Mădălina Mihalache, șefa Biroului de informare al Parlamentului European în România.

“Școala Gimnazială Ghindeni a reușit să obțină pentru a doua oară consecutiv acest certificat. Specificul Şcolii Gimnaziale Ghindeni este dat de orientarea spre formarea la elevi a unui spirit de cetățenie activă, europeană. Cadrele didactice urmăresc centrarea predării pe formarea de competenţe, implicarea elevilor în activităţi educative diversificate, obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile școlare, creşterea performanţelor şcolare, formarea dimensiunii europene în educaţia elevilor. Din anul 2005, au existat relaţii de colaborare şi parteneriate cu diferite institutii, pe plan local, regional şi internaţional. Școala din Ghindeni a participat la mai multe proiecte cu finanţare europeană, prin PIR, prin programul LLP, prin programe finanțate din fonduri structurale, sau parteneriate cu finanțare proprie, obţinând în anul 2011 locul I la faza națională a concursului produselor finale ale proiectelor Comenius,”Made for Europe” și titlul de „Şcoală Europeană” la concursul organizat de MECTS.

Proiectele europene facilitează schimbul de bune practici educaționale între parteneri, contribuind la dezvoltarea capacității școlii de a oferi servicii educaționale la standarde europene. Prin aceste activități, cadrele didactice și conducerea școlii își doresc să le dezvolte elevilor competențele cheie, conform Recomandării 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Se pune accent atât pe folosirea unor metode moderne, active, dar și pe actualizarea, interpretarea într-un mod integrator, a cunoștintelor predate, schimburile internationale de experiență fiind cele mai bune prilejuri de actualizare a cunoștințelor care se predau, făcându-le mai atractive și insistând pe caracterul lor aplicativ. Este sprijinită implicarea cadrelor didactice în activitățile de formare continuă, de învățare pe tot parcursul vieții, este încurajată realizarea de parteneriate internaționale cu participarea elevilor, se acordă importanță desfășurării activităților prevăzute în proiecte, celor de diseminare și de valorizare, evaluării progresului înregistrat, în scopul proiectării unui plan de dezvoltare durabilă care să corespundă nevoilor locale și exigențelor europene.

Prin activitățile desfășurate în perioada septembrie 2011- septembrie 2013 s-a urmărit promovarea tuturor valorilor europene. Cele care au fost cel mai mult dezvoltate au fost:

 1. Sprijinirea integrării tuturor copiilor în sistemul educațional și formarea competențelor cheie transversale.
  1. Competențele cheie transversale se referă la: a învăța sa învețe, la dezvoltarea spiritului de initiativă și antreprenorial, la formarea de competențe sociale, civice, digitale si culturale. Elevii trebuie sa conștientizeze natura multilingvistică și multiculturală a Europei și modul în care interacționează identitățile naționale, dând naștere identității europene. Activitățile cele mai reprezentative în aceste direcții sunt:

  2. Proiectul “Eyes, the next generation” a urmărit să faciliteze cooperarea internațională și să atragă profesorii în utilizarea instrumentelor europene, prin postările pe eTwinning și prin schimbul de experiențe educative on line. Gradinita Ghindeni a participat cu activitați , precum “Clasa cu cei mai frumoși ochelari”.

  3. Proiectul ” Green Hero “, proiect multilateral Comenius, a vizat actualizarea cunoștintelor elevilor legate de cunoașterea mediului înconjurător, prin activități de e-learning. De asemenea, elevii au participat la activități de voluntariat pentru ecologizarea comunei.

  4. Proiectul “Drama in the primary classroom” a furnizat modalități de utilizare a dramatizărilor, în predarea limbii engleze și a informat asupra rolului pe care îl are teatrul în educația elevilor în ciclul primar în Marea Britanie (Brainstorming, brainwriting, ateliere de creație, clubul de teatru, dramatizări). În urma acestuia, a fost introdus un curs opțional de limba engleza în vederea dezvoltarii abilităților lingvistice, prin activități creative, piese de teatru și ateliere de lucru.

  5. Proiectul “Let’s teach by Playing” a avut ca scop introducerea teatrului și jocului ca instrumente de comunicare și învățare a unei limbi străine. S-au folosit: jocul de mimă, dramatizări, exerciții de concentrare, jocuri de rol.

  6. Proiectul “Technology – Enhanced Learning”, îmbunătățește abilitățile ICT in utilizarea tehnologiilor disponibile on line. în cadrul acestuia, s-a realizat o campanie de informare despre programele europene pentru institutiile din mediul rural – “Europa pentru toți”. S-a creat un blog – “Gradinița Ghindeni” conceput pentru o mai bună comunicare cu parinții, în special cu cei plecați la muncă în străinătate.
  7. Workshop Pestalozzi – “From Division to Diversity: Educational Challenges related to Past and Present”. A promovat metodele de dialog intercultural, în mediul educațional și a prezentat teorii și practici privind drepturile omului, democrația și școala inclusivă. Ca urmare a proiectului, s-au implementat metode noi de predare, cum ar fi povestirile digitale.

  8. Programul Pestalozzi “Democratic School” s-a axat pe identificarea posibilităților de participare a elevilor la viata școlii, prin utilizarea unor metode noi – învatarea prin cooperare, a unui program de mediere și gestionare a conflictelor.

  9. In cadrul proiectului “Removing Linguistic barriers in English in intercultural situations” participanții și-au imbunătățit competențele de comunicare în limba engleză, pentru utilizarea acesteia în implementarea de proiecte europene. Participanții au invatat sa se adapteze situațiilor interculturale de lucru in echipe internationale.

  10. Vizita de studiu “Using informal education pedagogy to engage and motivate hard to reach learners” a avut ca temă principală identificarea de strategii pentru implicarea și integrarea elevilor dezavantajatii în sistemul educațional.

  11. Proiectul “Standarde de participare pentru cetațenie activă” a contribuit la implementarea unor metodologii de evaluare a gradului de participare a elevilor și comunitații la luarea deciziilor în școală. Proiectul urmarește respectarea drepturilor copiilor și stimularea conștiinței cetățenești.

  12. Vizita de studiu “Education-Participation-Citizenship” a urmărit cunoașterea abordărilor inovative din țările Europei în tema cetățeniei active, a modalităților de colaborare eficientă cu părinții elevilor, de dezvoltare a unui parteneriat real școală-comunitate, ducând la dezvoltarea competențelor civice ale întregii comunități scolare.
  13. Proiectul Comenius “H.E.L.P.”. Prin activitățile sale a îmbunatatit: competențele TIC, artistice, interculturale, științifice, sportive. Activitățile proiectului au oferit posibilitatea implicării tuturor elevilor, chiar și a celor mai puțin motivați, iar caracterul accesibil al acestora a reușit să-i integreze, în majoritate, în mediul școlar. Interacțiunea între participanții la reuniunile de proiect a dus la crearea unui spațiu multicultural de dialog, menținerea colaborării cu partenerii, în scopul dezvoltării unor proiecte ulterioare.

 2. Perfecționarea competențelor cadrelor didactice prin intermediul activităților de formare profesională continuă
 3. Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare a contribuit la imbunătățirea metodelor de predare pentru motivarea invățării (experiențe outdoor, dezvoltare personală, utilizarea tabletelor ca mijloace de învățare, dezvoltarea competențelor și comportamentelor sociale, a instruirii prin tehnici artistice: teatru și muzeu). S-a acordat, de asemenea, o mare importanță transmiterii acestor achiziții catre întregul personal al școlii, dorindu-se ca schimbările produse de participarea la activități europene să influențeze activitatea școlii în ansamblu.

  Școala a stabilit parteneriate cu instituții similare din alte țări europene în care a utilizat platforma eTwinning, dând o dimensiune europeană educației. Aceste mobilități au avut ca efect motivarea elevilor în creșterea interesului către actul educativ. Cursurile la care au participat profesorii școlii noastre au propus o abordare activă și reflexivă a invățării, moduri diferite de predare a cunoștințelor, folosite de alte școli europene, observarea modului în care acestea sunt implementate în școlile vizitate.

 4. Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea situației școlare a elevilor proveniți din familii de emigranți sau care lucrează in străinătate, promovarea egalității sexelor, prin abordări cuprinzatoare ale invățării.
 5. Proiectele derulate în școală, au facilitat integrarea sociala a elevilor dezavantajați și stabilirea unui echilibru între componenta intelectuală și emoțională a învățării; schimbarea atitudinii personalului școlii, motivarea acestora de a se concentra pe nevoile elevilor și ale institutiei. În echipele de proiect au fost cuprinși elevi fără discriminare pe motive de sex, religie sau de poziție socială, criteriul principal fiind comportamentul civilizat, ca dorință de a invata.

  Proiectul “HELP” tratează o problemă, prezentă în toate țările partenere, legată de sanatatea mentală a copiilor proveniți din familii de emigranți sau ai căror parinți lucrează sezonier în străinătate. Noi am identificat elevii aflați în această situație si am inceput monitorizarea nevoilor acestora, si, împreuna cu partenerii din proiect, să gasim măsuri prin care școala poate contribui la imbunătățirea situației celor în cauză.

  Proiectul “Green Hero” aduce elevii mai aproape de școala, prin activitățile de îngrijire a naturii, de păstrare a curățeniei în școală și în curtea școlii, prin organizarea Patrulei Eco, remarcându-se o prezență de 100% a elevilor implicați în proiect.

  Parteneriatul educațional “Școala și științe fără frontiere” s-a axat pe motivarea elevilor și profesorilor, pentru o pregătire interdisciplinară, urmărind formarea elevilor pentru studiul științelor și aplicarea lor în cotidian. Elevii sunt atrași de experimentele științifice realizate la clasă, preluând modelul prezentat în cadrul parteneriatului.

  Un efect pozitiv în ceea ce privește reducerea abandonului școlar și îmbunătățirea situației școlare au avut și participările cadrelor didactice la activitățile de formare europene: Drama in primary classroom, Let’s teach by playing, Go green at Home, Using informal education to engage and motivate hard to reach learners. În urma acestora, ei au intrat în contact cu metode activizante europene care au facilitat atât lucrul cu elevii din medii dezavantajate cât și creșterea atractivității învățării, scăzând astfel riscul de abandon școlar.